Enter your keyword

Barcelona workshop

Sustainability workshop in Barcelona

PER UNA INDÚSTRIA TÈXTIL MÉS SOSTENIBLE: CASOS PRÀCTICS I REPTES DE FUTUR EN L’ÀMBIT DE LA SUBSTITUCIÓ DE SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES PERILLOSES

Els objectius de la jornada són:

  1. Presentar diversos casos pràctics per la substitució de productes químics perillosos a la indústria tèxtil
  2. Presentar les diferents iniciatives enfocades a millorar la sostenibilitat del sector
  3. Identificar les necessitats del sector amb perspectiva de cadena de valor
  4. Promoure el networking entre els assistents

A qui va dirigit?
Empreses del sector tèxtil, moble/llar i químic, associacions, clústers i centres de recerca.

Participation is free of cost, but registration is needed

Register here

.

.

Venue: ACCIÓ, Passeig de Gràcia 129, Barcelona

AGENDA

Agenda

09:00 09:15 Registre i acreditació
09:15 09:30 Benvinguda, presentació dels objectius i de la dinàmica de la jornada – Josep Casamada, AEI Tèxtils i coordinador projecte LIFE-FLAREX
9:30 9:40 Presentació projecte S3CHEM: Smart Chemistry – Mª Dolors Nuñez, ACCIÓ
9:40 9:50 Projecte Interreg Europe CircE: Estudi del potencial de circularitat del sector tèxtil – Ingrid Vives, “Departament de Territori i Sostenibilitat
9:50 10:05 Substitució de productes químics perillosos. Conceptes, alertes, eines – Núria Boix, LEITAT
10:05 10:30 Cas pràctic: Estudi d’alternatives a les substancies perfluorades en acabats repel·lents d’aigua i d’olis.

– Presentació dels resultats del projecte MIDWOR-LIFE – Meritxell Martí, CSIC

– Aprenentatges a través de la participació en les probes industrial en el projecte –  Jordi Mota, E.CIMA

10:30 10:45 Cas pràctic: Estat de l’art de les alternatives més segures per a retardants de flama en la indústria tèxtilPaula Felix i Nora Boisserée, LEITAT
10:45 11:15 Cafè i networking
11:15 13:00 Sessió de treball en grups: “Reptes per una indústria tèxtil més sostenible”
13:00 13:30 Resum dels grups, conclusions, i propers passos
13:30   Final de la sessió

Organized by: